Hierdie afdeling bevat die aanlynleer van die Voortrekkers. DIe Toerustingskursusse - Intree, Spanhantering en Voortrekkerbestuur kan hier gedoen word. Die volledige Kreatiwiteitkursus kan vanaf 2019 ook aanlyn gedoen word. Verrykingskursusse is kort kursusse (2 tot 3 ure), waar meer inligting oor 'n seker onderwerp gekry kan word. Baie belangrik - jy kan enige module van enige kursus doen, jy hoef nie die volledige kursus te doen nie. Vir elke module voltooi of verrykingskursus ontvang die kursusganger 'n digitale kenteken. Lees meer hieroor in die Prospektus vir Opleiding.

Die kursusaanbiedersafdeling is vir geregistreerde kursusaanbieders (vroeër SpesOp) in die Voortrekkers. 

'n Aantal video-opnames is gemaak om die aanlynkursusse meer "lewendig" te maak. 'n Besondere dank aan die persone wat vir die video-opnames ingestem het. Baie dankie aan: Maralda Meyer (AGL Vrystaat), Juanine Kok (AGL Kaapland), Corlia Botha (AHL Administrasie), Tekkies Kotze, Johan Maree (AGL Kaapland), Kobus en Marilie van der Merwe van Dirkie Uys kommando.

Indien jy nie binne 'n week terugvoer oor enige module ontvang het nie, stuur asb. 'n e-pos aan karin.stoffberg1@gmail.com  

Kursus vir spanoffisiere
Leer om jou span effektief te bestuur

Vir kursusaanbieders
in die Voortrekkers